English
  דף הבית צור קשר לגלריית תמונות
מפת האתר

אודות אל גליל

 

 

מטרות הארגון קרן אל גליל

"קרן אל גליל" הוקמה כאגודה של 10 מנהלי מוסדות חינוך תורניים ברחבי הגליל, העוסקים בחינוך  יהודי לבנים ולבנות מגיל חצי שנה ועד גיל 18, בפעילות קהילתית ובקירוב רחוקים. מטרת הקמת הקרן לסייע לקידומם ופיתוחם של המוסדות החברים בה, ולאפשר פתיחת מסגרות חינוכיות נוספות בגליל במקומות בהם אין עדיין מסגרות של חינוך תורני. המוסדות החברים בקרן אל גליל קיימים כבר כ- 20 שנה ולומדים בהם כ- 3,500 תלמידים. התאגדותם לקרן נעשתה בשנת תשס"ו (2006).


ממטרות הארגון:

 • פתיחת מוסדות חינוך במקומות חדשים והחזקתם
 • הפעלת חוגים לתלמידים והארכת יום הלימודים
 • הפעלת חוגי קיץ וקייטנות תוך מתן אפשרות לתלמידים ממשפחות נזקקות להשתתף בהם
 • פתיחת שיעורי תורה בגליל ובניית קהילות תורניות סביב השיעורים והמוסדות
 • הבאת כוחות הוראה טובים ממרכז הארץ להעלאת הרמה של החינוך התורני בגליל
 • הקמת ישיבות קטנות וסמינרים לבנות לבוגרי המוסדות
 • הפקת חומרי למידה חדשים והרצת תוכניות לימודים מתקדמות
 • הקמת חדרי מחשבים חדרי מדעים וחדרי טבע במוסדות החינוך
 • סיוע למשפחות נזקקות ברכישת ספרי לימוד וילקוטים
 • סיוע בהזנה וביגוד לתלמידים הבאים ממשפחות נזקקות
 • הצמחת מנהיגות תורנית קהילתית צעירה ברחבי הגליל
 • חיזוק התודעה היהודית בציבור היהודי הכללי בגליל

Treenet